กิจกรรม

โครงการปันน้ำใจสู่ชายแดน 2560-2561

การหารายได้เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์

มอบให้โรงเรียนภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การหารายได้เพื่อ จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สมุนไพร ยาแผนไทย ให้กับโรงพยาบาล กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์