กิจกรรมเพื่อการกุศล

ในวันที่ 19 กันยายน 2560 มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา ได้จัดกิจกรรม "ปันข้าวสาร ปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยให้แก่กัน"

บริจาคข้าวสาร 100 ถุง บริจาค  ณ วัดสังกัสรัตนคีรี  จ.อุทัยธานี ตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรัง เพื่อบริจาคทานในวันทิ้งกระจาดให้คนยากจน